Τα Ρωσικά στην Εκπαίδευση

Το 2007 ιδρύθηκε το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών. Το ακαδημαϊκό έτος 2008 – 2009 δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές στην Φιλοσοφική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο αριθμός των εισαχθέντων φοιτητών ήταν διαρκώς αυξανόμενος.

Εκτός από αυτά η ρωσική γλώσσα διδάσκεται στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) και στο Τμήμα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή).

Κατά την σχολική χρονιά 2008 – 2009 λειτούργησε πιλοτικό πρόγραμμα εισαγωγής της ρωσικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε 15 γυμνάσια σε όλη την χώρα.
Αν και το πρόγραμμα είχε εξαιρετική επιτυχία, το Υπουργείο «πάγωσε» αυτά τα μαθήματα στα πλαίσια των γενικότερων περικοπών.
Δυστυχώς ελάχιστη παραμένει να είναι η ελληνόγλωσση βιβλιογραφία και ιδιαίτερα τα ελληνόγλωσσα εκπαιδευτικά βιβλία στην ρωσική γλώσσα.
Τα τελευταία χρόνια όμως μερικά βήματα έχουν γίνει και σε αυτήν την κατεύθυνση.

Οι εξετάσεις γλωσσομάθειας στην ρωσική γλώσσα έχουν μεγάλη ανταπόκριση στους Έλληνες σπουδαστές και αυτό αποδεικνύεται από τον διαρκώς αυξανόμενο αριθμό υποψηφίων κάθε χρόνο. Στο συντομότερο μέλλον αναμένεται να βγει το ελληνικό Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας από το Υπουργείο Παιδείας.

Σήμερα οι εξετάσεις Πιστοποιητικών στα ρωσικά στην Ελλάδα διεξάγονται
από τρεις επίσημους φορείς:

1. Από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας
2. Από το Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών
3. Από το Κέντρο Ρωσικών Σπουδών και Πολιτισμού MIR
4. Από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης

1. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ρωσίας με μακρόχρονη παράδοση διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας ως ξένης.
Το Εξεταστικό Κέντρο της Ρωσικής γλώσσας ως ξένης λειτουργεί για πολλά χρόνια και δίνει πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από την ALTE. Από το 2006 διεξάγει εξετάσεις στην Αθήνα στο χώρο του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού της Πρεσβείας της Ρωσίας στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Οι εξετάσεις του αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ και τους άλλους επίσημους φορείς και έχουν διεθνή αναγνώριση. Ιδιαίτερα συνιστώνται για αυτούς που σκοπεύουν να κάνουν τις σπουδές τους στην Ρωσία. Οι εξετάσεις γίνονται το Ιούνιο και στα έξι βασικά επίπεδα γλωσσομάθειας.

2. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας του Ινστιτούτου Πούσκιν Αθηνών

Το Ινστιτούτο Πούσκιν είναι το πιο παλιό εξεταστικό κέντρο στην Ελλάδα για την Ρωσική Γλώσσα που λειτουργεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
Τα πιστοποιητικά του Ινστιτούτου Πούσκιν είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ και τους άλλους επίσημους φορείς στην Ελλάδα.
Όμως δέν έχουν διεθνή αναγνώριση, συνεπώς δεν συνιστούνται σε αυτούς που μαθαίνουν την Ρωσική Γλώσσα με σκοπό να δουλέψουν ή να σπουδάσουν στην Ρωσία.
Οι εξετάσεις Ρωσικής γλώσσας του Ινστιτούτου Πούσκιν γίνονται δύο φορές το χρόνο και για τα έξι επίπεδα (Α1 εώς Γ2):
• Χειμερινή περίοδο, τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο
• Θερινή περίοδο, τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

3. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας του Κέντρο Ρωσικών Σπουδών και Πολιτισμού MIR

Πρόκειται για τα πιστοποιητικά (τα «σερτιφικάτ» αντίστοιχου επιπέδου γενικής γνώσης της ρωσικής γλώσσας) τα οποία, παρόλο που δεν αναγνωρίζονται από τους ελληνικούς επίσημους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του ΑΣΕΠ, πήραν την αναγνώριση από την ALTE, και αναγνωρίζονται επίσης από τα ρωσικά πανεπιστήμια. Το εξεταστικό κέντρο του MIR – ενός από τα μεγαλύτερα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα – λειτουργεί από το 2005 σύμφωνα με το Κρατικό σύστημα εξετάσεων. Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε έξι επίπεδα.

4. Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας του του Κρατικού Πανεπιστημίου Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης (СПбГУ) είναι ένα από τα ΑΕΙ στα οποία έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα πιστοποίησης ρωσομάθειας για αλλοδαπούς.

Οι εξετάσεις διεξάγονται από το Εξεταστικό κέντρο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης (σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού παιδείας και επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας №1394 από 28 Οκτωβρίου 2014 «Περί εγκρίσεως εκπαιδευτικών οργανισμών για τη διεξαγωγή κρατικών εξετάσεων στη ρωσική γλώσσα ώς ξένη»).