Πιστοποιήσεις Αραβικής Γλώσσας

ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

Το ΤΕΙ Αθήνας (link) είναι επίσημα το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποίησης της Γλωσσομάθειας της Αραβικής Γλώσσας. Είναι υπεύθυνο για όλες τις χώρες της Ευρώπης και της Τουρκίας.

Στις 20 Μαΐου 2016, υπεγράφη και τυπικά στην Αθήνα το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων.
Για το ΤΕΙ Αθήνας, από τον Πρόεδρο του Καθηγητή Μιχάλη Μπρατάκ. Για το An-Najah National University of Nablus, από τον Πρύτανη και Εκτελεστικό Πρόεδρο του, Καθηγητή Maher Natsheh, .

Η Αραβική γλώσσα είναι μια από τις 6 επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ. Είναι η έκτη σε πλήθος ομιλούμενη γλώσσα στον κόσμο και ομιλείται από περίπου 250 εκατομμύρια ανθρώπων. Ένα σημαντικό ποσοστό εκ των οποίων κατοικούν στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Στη Σουηδία, για παράδειγμα, τείνει να γίνει η δεύτερη ομιλούμενη γλώσσα μετά την εθνική.

Στην Ελλάδα, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, (ΕΡΤ, Αθήνα 9.84, ΑΠΕ-ΜΠΕ) έχουν εκπομπές και σελίδες στην Αραβική.
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Ελληνικός Στρατός και άλλοι Οργανισμοί, τη διδάσκουν στα Διδασκαλεία τους.

Πολλοί άνθρωποι, επιστήμονες, επαγγελματίες, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Τουρκίας, έχουν σπουδάσει ή σπουδάζουν την Αραβική.
Αποτελεί ήδη αποτελεί ή θα αποτελέσει σημαντικό και απαραίτητο εργαλείο στην καριέρα τους. Όμως οι γνώσεις τους αυτές δεν μπορούσαν μέχρι σήμερα να πιστοποιηθούν από έναν επίσημο και κατάλληλο φορέα.

Η Συμφωνία του ΤΕΙ Αθήνας με το An-Najah National University of Nablus δίνει λύση στο πρόβλημα αυτό, αφού παρέχει επίσημο Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και την Τουρκία, θα εξετάζονται στο ΤΕΙ Αθήνας από καθηγητές του πανεπιστημίου της Ναμπλούς στα επίπεδα γνώσεων Α1, Α2, Β1, Β2, C1 και C2 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

Τα θέματα θα επιλέγονται και το Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας θα χορηγείται από το πανεπιστήμιο Αν- Νατζάχ (An-Najah National University), χωρίς συμμετοχή ή παρεμβολή του ΤΕΙ Αθήνας στο ελεγκτικό και πιστοποιητικό μέρος των εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του προγράμματος www.arablang.org και στο κοινωνικό δίκτυο: https://www.facebook.com/Arabic-Language-Certification-1613540615635260/.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Στην Ελλάδα το Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο Αθηνών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα διεξάγει εξετάσεις τον Ιούνιο.

Το Αιγυπτιακό Μορφωτικό Κέντρο Αθηνών παρέχει αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό Αραβομάθειας από το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου. Οι εξετάσεις διεξάχθηκαν, για τα επίπεδα Α2 και Β2, για πρώτη φορά τον Ιούνιο 2009 από το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αιγύπτου.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/aigyptiako.kentro/