Όροι χρήσης προσωπικών δεδομένων

Στο κέντρο Καζάλι συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς έτσι ώστε να σας προσφέρουμε την κατάλληλη πληροφόρηση σε σχέση με τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν.

Με την αποστολή των στοιχείων μέσω της φόρμας επικοινωνίας συναινώ στην αποστολή των προσωπικών μου στοιχείων και αποδέχομαι τους παρόντες όρους χρήσης.

Επιθυμώ να με ενημερώσετε είτε τηλεφωνικά είτε μέσω e-mail για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σας.
Κατανοώ ότι τα δεδομένα μου δεν θα μοιραστούν σε καμία περίπτωση σε τρίτα πρόσωπα.
Αποδέχομαι ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο προς την προσωπική μου ενημέρωση σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης σας. Κατανοώ ότι τα δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο για τον άνωθεν σκοπό.

Για τα προσωπικά μου δεδομένα, με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων, μου παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητα μετά από σχετικό μου αίτημα στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Καζάλι.

Τα παραπάνω δικαιώματα μπορώ να τα ασκήσω υποβάλλοντας αίτημα στο e-mail: info@kazali.gr ή στη διεύθυνση: Κορωναίου 5, Ηράκλειο Κρήτης, 712 02.