Κερδιστε Μορια για Α.Σ.Ε.Π. με Πτυχια Γλωσσομαθειας

Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί απαραίτητο προσόν για την πρόσληψη στο δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα εργασίας. Σε κάθε προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για θέσεις εργασίας στο Δημόσιο, ένα Πτυχίο Γλωσσομάθειας σημαίνει περισσότερες πιθανότητες για την επιτυχία σας.

Αυτό σημαίνει ότι η απόκτηση ενός πτυχίου γνώσης ξένων γλωσσών, (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας), κρίνεται πλέον απαραίτητη για τη συγκέντρωση επιπλέον μορίων στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Μοριοδότηση Α.Σ.Ε.Π.

Πιο συγκεκριμένα οι γνώσεις ξένων γλωσσών, με βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοριοδοτούνται ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο ως εξής:

α. Άριστη γνώση (επίπεδο C2) – 70 μόρια
β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) – 50 μόρια
γ. Καλή γνώση(επίπεδο B2) – 30 μόρια
δ. Μέτρια γνώση (επίπεδο B1) – 10 μόρια

➡ Παρακολούθησε τα μαθήματα από όπου και αν βρίσκεσαι!

Μαθήματα εξ αποστάσεως
  • Το κέντρο Καζάλι προσφέρει πλέον και μαθήματα εξ' αποστάσεως.
  • Ποιοτικά & αποτελεσματικά μαθήματα από την άνεση και την ασφάλεια του σπιτιού σας!