Φορείς Πιστοποίησης Ρωσικής Γλώσσας

Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσoφ της Μόσχας.

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσoφ της Μόσχας είναι το μεγαλύτερο και ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ρωσίας με μεγάλη παράδοση στην διδασκαλία της ρωσικής, ως ξένη γλώσσα.

Σαν Εξεταστικό Κέντρο της Ρωσικής ως ξένη γλώσσα, λειτουργεί πολλά χρόνια και δίνει πιστοποιητικά αναγνωρισμένα από την ALTE. Από το 2006 διεξάγει εξετάσεις στην Αθήνα με την υποστήριξη και στο χώρο του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού της Πρεσβείας της Ρωσίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και από το 2013 και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι εξετάσεις του αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ και τους άλλους επίσημους φορείς και έχουν διεθνή αναγνώριση.

Συνιστώνται για αυτούς που σκοπεύουν να κάνουν τις σπουδές τους στην Ρωσία.
Οι εξετάσεις γίνονται το Ιούνιο και στα έξι βασικά επίπεδα γλωσσομάθειας.


Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας από το Ινστιτούτο Πούσκιν Αθηνών.

Το Ινστιτούτο Πούσκιν είναι το πιο παλιό εξεταστικό κέντρο στην Ελλάδα για την Ρωσική Γλώσσα που λειτουργεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Τα πιστοποιητικά του Ινστιτούτου Πούσκιν είναι αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ και τους άλλους επίσημους φορείς στην Ελλάδα.
Όμως δέν έχουν διεθνή αναγνώριση, συνεπώς δεν συνιστούνται σε αυτούς που μαθαίνουν την Ρωσική Γλώσσα με σκοπό να δουλέψουν ή να σπουδάσουν στην Ρωσία.

Οι τακτικές εξετάσεις Ρωσικής γλώσσας του Ινστιτούτου Πούσκιν γίνονται δύο φορές το χρόνο και για τα έξι επίπεδα (Α1 εώς Γ2):
• Χειμερινή περίοδο, τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο
• Θερινή περίοδο, τους μήνες Μάιο και Ιούνιο.

Οι εξετάσεις για όλα τα επίπεδα, διεξάγονται πάντοτε ημέρα Σάββατο
με ώρα έναρξης: 10:00 πμ.

Η μέση προβλεπόμενη διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερεις (4) ώρες.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων για κάθε επίπεδο,
ανακοινώνεται τριάντα (30) ημέρες προ τις διενέργειας αυτής.
Ο τόπος διεξαγωγής προσδιορίζεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία εξέτασης.

Οι συμμετέχοντες στις εξετάσεις υποχρεούνται να προσκομίσουν τουλάχιστον
δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης των εξετάσεων του αντιστοίχου επίπεδου:

• Αίτηση συμμετοχής ( http://www.pushkin.gr/main/el/engrafes/exetasis/ )

• Αποδεικτικό κατάθεσης εξέταστρων

• Φωτοτυπικό αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Την ημέρα διενέργειας των εξετάσεων οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν
μαζί τους στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε και την αστυνομική τους ταυτότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι και οι συμμετέχοντες μπορείτε να ενημερώνεστε για τις ημερομηνίες
των εξετάσεων από τη σελίδα «Τα νέα του Ινστιτούτου»
www.pushkin.gr/main/el/news/ta-nea-tou-institoutou/,
στις αντίστοιχες σελίδες επιπέδου του ενδιαφέροντός σας, για πληροφορίες σχετικά
με το περιεχόμενο των εξετάσεων.

Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις
και την καταβολή των εξέταστρων μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς
με τη γραμματεία του Ινστιτούτου Πούσκιν τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Το Ινστιτούτο Πούσκιν ακολουθεί τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς
για τις Γλώσσες, το οποίο καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 εως Γ2 ανάλογα
με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή ως εξής:

Α1 «στοιχειώδης γνώση»
Α2 «βασική γνώση»
Β1 «μέτρια γνώση»
Β2 «καλή γνώση»
Γ1 «πολύ καλή γνώση»
Γ2 «άριστη γνώση»


Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας από το Κέντρο Ρωσικών Σπουδών και Πολιτισμού MIR.

Πρόκειται για τα πιστοποιητικά (τα «σερτιφικάτ» αντίστοιχου επιπέδου γενικής γνώσης της ρωσικής γλώσσας) τα οποία, παρόλο που δεν αναγνωρίζονται από τους ελληνικούς επίσημους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του ΑΣΕΠ, πήραν την αναγνώριση από την ALTE, και αναγνωρίζονται επίσης από τα ρωσικά πανεπιστήμια.

Το εξεταστικό κέντρο του MIR – ενός από τα μεγαλύτερα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα – λειτουργεί από το 2005 σύμφωνα με το Κρατικό σύστημα εξετάσεων.

Οι εξετάσεις διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Επιστημών της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε έξι επίπεδα.


Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Πούσκιν Αγίας Πετρούπολης.

Το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αγίας Πετρούπολης (СПбГУ) είναι ένα από τα ΑΕΙ στα οποία έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα πιστοποίησης ρωσομάθειας για αλλοδαπούς.

Οι εξετάσεις διεξάγονται από το Εξεταστικό κέντρο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Αγίας Πετρούπολης (σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού παιδείας και επιστήμης της Ρωσικής Ομοσπονδίας №1394 από 28 Οκτωβρίου 2014 «Περί εγκρίσεως εκπαιδευτικών οργανισμών για τη διεξαγωγή κρατικών εξετάσεων στη ρωσική γλώσσα ώς ξένη»).