Φορέας Πιστοποίησης Ελληνικής Γλώσσας και η χρηστικότητα του πιστοποιητικού ελληνομάθειας

Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) με εξεταστικό κέντρο και στο Ηράκλειο.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΓ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ:

• για επαγγελματικούς σκοπούς

Θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση διάφορων επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Το επίπεδο ελληνομάθειας που απαιτείται ορίζεται από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.

• για σπουδές

Δίνει τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού Β2 επιπέδου να εγγραφούν σε ελληνικό πανεπιστήμιο.
Όποιος/α επιθυμεί να φοιτήσει σε ελληνικό πανεπιστήμιο πρέπει να πληροφορηθεί από τον φορέα για το επίπεδο ελληνομάθειας που απαιτείται.

• για το διορισμό στο δημόσιο

Το πιστοποιητικό Γ1 επιπέδου, για πολίτες κρατών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύει την γνώση γλώσσας για θέση στο ελληνικό δημόσιο.

Επιπλέον, την ελληνομάθειά τους για διορισμό στο δημόσιο χρειάζεται να πιστοποιήσουν:
α. αλλοδαποί πολίτες των κρατών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
β. όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και
γ. αλλοδαποί ομογενείς

• για τη χορήγηση της άδειας παραμονής «επί μακρόν διαμένοντος»

Απαιτείται πιστοποίηση της ελληνομάθειας στο επίπεδο Α2. Οι ενδιαφερόμενοι εξετάζονται και στη γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για πληρέστερη ενημέρωση.

• για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς

Αφορά πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο στην Ελλάδα, αφορά και πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2.
Συγκεκριμένα για: α) χορήγηση άδειας οδήγησης ταξί και β) χορήγηση άδειας εργασίας ως αποκλειστικής νοσοκόμας.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται 3 φορές το χρόνο. Οι υποψήφιοι δεν εξετάζονται στην παραγωγή γραπτού λόγου (έκθεση).

ΓΕΝΙΚΑ, Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΑ 6 ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Α1 / στοιχειώδης γνώση (έφηβοι-ενήλικες)
Α2 / βασική γνώση
Β1 / μέτρια γνώση Β2-καλή γνώση Γ1-πολύ καλή γνώση
Γ2 / άριστη γνώση
Τα επίπεδα αυτά αντιστοιχούν στα 6 επίπεδα που προτείνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες: https://www.coe.int/en/web/language-policy/home.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μία φορά το χρόνο, συνήθως το μήνα Μάϊο. Κάθε υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί, με τον ίδιο κωδικό, σε περισσότερα από ένα επίπεδα, καταβάλλοντας τα ποσά που απαιτούνται.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2020 ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Α1 (για παιδιά 8-12 ετών) (65 ευρώ) Στοιχειώδης Γνώση Τρίτη 19 Μαΐου 2020 (πρωί) γραπτές *
Α1 (για εφήβους και ενηλίκους) (65 ευρώ) Τρίτη 19 Μαΐου 2020 (πρωί) γραπτές *
Α2 Βασική Γνώση (65 ευρώ) Τρίτη 19 Μαΐου 2020 (μεσημέρι) γραπτές *
Β1 Μέτρια Γνώση (65 ευρώ) Τρίτη 19 Μαΐου 2020 (απόγευμα) γραπτές *
Β2 Καλή Γνώση (73 ευρώ) Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 (πρωί) γραπτές *
Γ1 Πολύ Καλή Γνώση (73 ευρώ) Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 (απόγευμα) γραπτές *
Γ2 Άριστη Γνώση (73 ευρώ) Πέμπτη 21 Μαΐου 2020 (πρωί) γραπτές *
Εγγραφές Από 1η Φεβρουαρίου έως 22 Μαρτίου 2020

* Οι προφορικές εξετάσεις διεξάγονται αμέσως μετά τις γραπτές.

Για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς:

Α2 (65 ευρώ) Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 (πρωί)
Εγγραφές Από 2 έως 22 Σεπτεμβρίου 2019
Α2  Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 (πρωί)
Εγγραφές Από 18 Νοεμβρίου έως 08 Δεκεμβρίου 2019
Α2  Τρίτη 19 Μαΐου 2020 (πρωί)
Εγγραφές Από 1η Φεβρουαρίου έως 22 Μαρτίου 2020

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: http://www.greek-language.gr/certification/application/index.html

Δείτε ακόμα: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ